Przetargi.pl
„Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów IPN Oddział w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 18 i ul. Szopena 23 oraz cewki SZR”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 606 018 , fax. 178 606 039
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie
  ul. Słowackiego 18
  35-060 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 606 018, fax. 178 606 039
  REGON: 17417942000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipn.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów IPN Oddział w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 18 i ul. Szopena 23 oraz cewki SZR”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów IPN Oddział w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 18 i ul. Szopena 23 oraz cewki SZR” Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja energii elektrycznej do budynków Oddziału IPN w Rzeszowie przy ul. Słowackiego18, ul. Szopena 23 oraz cewki SZR. Usługa jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Oddziału. szacunkowe zużycie 4-letnie: budynek przy ul. Słowackiego 18 - 597533kWh; budynek przy ul. Szopena 23 - 183355 kWh, cewka SZR- 2392 kWh
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach