Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ROCZYNACH ogłasza przetarg

 • Adres: 34-120 Roczyny, ul. Szkolna 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 875 14 23
 • Data zamieszczenia: 2022-08-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ROCZYNACH
  ul. Szkolna 10
  34-120 Roczyny, woj. małopolskie
  tel. 33 875 14 23
  REGON: 356541160
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług cateringowych (zupy oraz drugiego dania obiadowego wraz z kompotem) dla stołówki Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach oraz (pełny zestaw: śniadania, zupy i drugiego dania obiadowego wraz z kompotem, podwieczorku oraz śniadania) dla dzieci 3-6 letnich Przedszkola przy Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach