Przetargi.pl
Świadczenie [przewozu dzieci do przedszkola i szkoły podstawowej w Chociwlu oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chociwel do Ośrodka w w Radowie Wielkim

Gmina Chociwel ogłasza przetarg

 • Adres: 73-120 Chociwel, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 622 024 , fax. 915 622 076
 • Data zamieszczenia: 2021-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chociwel
  ul. Armii Krajowej 52
  73-120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 622 024, fax. 915 622 076
  REGON: 52841600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwe.pl - bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie [przewozu dzieci do przedszkola i szkoły podstawowej w Chociwlu oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Chociwel do Ośrodka w w Radowie Wielkim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) świadczenie usług przewozu i opieki w trakcie przewozu dzieci do Zespołu Placówek Oświatowych na trasach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich – szacowana liczba dzieci: 190; 2) świadczenie usług przewozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Chociwel do placówki oświatowej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim na trasie dom – placówka oświatowa – dom – na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich – szacowana liczba dzieci: 9;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach