Przetargi.pl
Sukcesywne zakupy paliw płynnych w tym oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przez 24 godziny na dobę

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZPOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 60-346 Poznań, ul. Rycerska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 648 827 , fax. 618 663 735
 • Data zamieszczenia: 2021-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu SPZPOZ
  ul. Rycerska 10
  60-346 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 648 827, fax. 618 663 735
  REGON: 63968613200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ratownictwo.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne zakupy paliw płynnych w tym oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przez 24 godziny na dobę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne zakupy paliw płynnych w tym oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) za pomocą kart paliwowych uprawniających do bezgotówkowego tankowania pojazdów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu przez 24 godziny na dobę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134220-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach