Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy ziemniaków, warzyw, owoców oraz kiszonek do Zakładu Karnego w Głubczycach

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 852 016 , fax. 774 859 771
 • Data zamieszczenia: 2021-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Kochanowskiego 3
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 774 852 016, fax. 774 859 771
  REGON: 32083900000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy ziemniaków, warzyw, owoców oraz kiszonek do Zakładu Karnego w Głubczycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Ziemniaki 16400 kg, 2. Burak ćwikłowy-3350kg, 3.Cebula-3000kg, 4.Kapusta biała-3500kg, 5.Kapusta czerwona-1500kg, 6.Marchew-2650kg, 7.Papryka świeża-300kg. 8.Ogórek świeży-75kg, 9.Pomidor-90kg, 10. Seler korzeń-1300kg, 11.Pieczarka-125kg, 12.Pietruszka korzeń-325kg, 13.Cukinia-225kg, 14.Kapusta pekińska-950kg, 1. Jabłko-1250kg, 1.Kapusta piszona-1224kg, 2.Ogórek kiszony-235kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach