Przetargi.pl
„SUKCESYWNE DOSTAWY WĘGLA KAMIENNEGO EKOGROSZEK DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STARYM DZIERZGONIU”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza przetarg

 • Adres: 82-450 Stary Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-55 276 14 91
 • Data zamieszczenia: 2021-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
  Stary Dzierzgoń 54
  82-450 Stary Dzierzgoń, woj. pomorskie
  tel. 0-55 276 14 91
  REGON: 17017247900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzgkstarydzierzgon.naszbip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „SUKCESYWNE DOSTAWY WĘGLA KAMIENNEGO EKOGROSZEK DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STARYM DZIERZGONIU”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: „Sukcesywne dostawy węgla kamiennego ekogroszek dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu.” Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 09111000-0 – Węgiel i paliwa na bazie węgla Dostawy ekogroszku z uwagi na ograniczenia wynikające z rozmiarów składowania opału - jednorazowa dostawa nie może być większa niż 30 ton. Wyładowanie węgla w jednym miejscu (na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu). W sytuacji wystąpienia opadów deszczu podczas załadunku i transportu opał powinien być zabezpieczony przed jego zamoczeniem. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia o następujących parametrach, którego standardy jakościowe zostały określone poniżej i odnoszą się do istotnych cech przedmiotu zamówienia. Węgiel kamienny ekogroszek w ilości szacunkowej 220 ton: - kaloryczność > 25 000 kJ/kg, - zawartość siarki w stanie roboczym max. < 0,6 %, - zawartość popiołu w stanie roboczym max. < 10 %, - zawartość wilgoci w stanie roboczym max. < 14 %, - uziarnienie 5-25mm, - zdolność spiekania (RJ) <10 Szacunkowa ilość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków atmosferycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach