Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy ulicy Wyszogrodzkiej 101 – od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁODZIESZYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 101
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁODZIESZYNIE
  ul. Wyszogrodzka 101
  96-512 Młodzieszyn, woj. mazowieckie
  REGON: 000301339
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy ulicy Wyszogrodzkiej 101 – od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 – dostawa produktów mleczarskichZadanie nr 2 – dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlinZadanie nr 3 – dostawa różnych produktów spożywczychZadanie nr 4 – dostawa jajZadanie nr 5 – dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczychZadanie nr 6 – dostawa mrożonek warzywno – owocowych i mięsnychZadanie nr 7 – dostawa ryb i przetworów rybnychZadanie nr 8 – dostawa świeżych owoców i warzyw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach