Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w podziale na 15 pakietów

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 557 528 , fax. 58 5557528, 58 5511426
 • Data zamieszczenia: 2021-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Grunwaldzka 1-3
  81-759 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 585 557 528, fax. 58 5557528, 58 5511426
  REGON: 19258779500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://wzr.bip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w podziale na 15 pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego postępowania są Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w Sopocie w podziale na 15 pakietów: Pakiet nr 1 – STRZYKAWKI, IGŁY MEDYCZNE, URZĄDZENIA I PRZYRZĄDY DO TRANSFUZJI I INFUZJI (CPV: 33141310-6, 33141320-9, 33194000-6, 33141220-8) Pakiet nr 2 – KANIULE DOŻYLNE ( CPV: 33141220-8, 33141112-8 ) Pakiet nr 3 – ZESTAWY WKŁADOWE DO KONTRASTU TK ( CPV: 33.14.10.00 ) Pakiet nr 4 – ZBIORNIKI I TORBY DO GROMADZENIA PŁYNÓW USTROJOWYCH, DRENY I ZESTAWY (CPV: 33141600-6) Pakiet nr 5 – CEWNIKI, WORKI DO CEWNIKÓW, MASKI TLENOWE, NEBULIZATORY, PRZYRZĄDY DO RESUSCYTACJI , URZĄDZENIA DO TERAPII GAZOWEJ I ODDECHOWEJ (CPV: 33141200-2, 33141210-5, 33157000-5) Pakiet nr 6 – PAPIER FOTOCZUŁY, TERMOCZUŁY LUB PAPIER TERMOGRAFICZNY I TEKTURA ( CPV: 22993000-7 ) Pakiet nr 7 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE - (CPV: 33141420-0 ) Pakiet nr 8 – PRODUKTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, PRODUKTY Z DREWNA CIĘTEGO, SKALPELE I NOŻE CHIRURGICZNE, ZESTAWY LARYNGOLOGICZNE, ŻEL DO USG,TOALETOWE PRODUKTY Z PAPIERU ( CPV: 33141411-4, 19520000-7, 03419100-1 33694000-1, 33141620-2, 33771000-5 ) Pakiet nr 9 – WŁÓKNA POJEDYNCZE Z TWORZYW SZTUCZNYCH (RÓŻNE WYROBY WŁÓKIENNICZE Z TWORZYW SZTUCZNYCH) PODKŁADY MEDYCZNE, PĘSETY CHIRURGICZNE METALOWE – ( CPV: 39525000-8, 19520000-8, 33771000-5 ) Pakiet nr 10 – ELEKTRODY DO ELEKTROTERAPII - (CPV: 33158200-4 ) Pakiet nr 11 – ELEKTRODY DO DEFIBRYLATORÓW, ELEKTRODY EKG ( CPV: 33158200-4, 33123200-0 ) Pakiet nr 12 – KOMBINEZONY JEDNORAZOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH - ( CPV: 35113400-3 ) Pakiet nr 13 – ELEMENTY WÓZKA DO RESUSCYTACJI ( CPV: 33157000-5 ) Pakiet nr 14 – MASKI FFP2, FFP3 – ( CPV: 35113400-3 ) Pakiet nr 15 – PIELUCHY DLA DOROSŁYCH – ( CPV : 33772000-2 ) 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości podano w Formularzu ofertowym asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ), stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji. 3.Dostawy świadczone będą dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający określił szacunkowo ilość asortymentu. Ilość asortymentu objęta postępowaniem, określona szacunkowo przez Zamawiającego, może ulec zmniejszeniu (do 30 % wartości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach