Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie w roku 2023

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie ogłasza przetarg

 • Adres: 27-415 Kunów, Szkolna 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48 412612790
 • Data zamieszczenia: 2023-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
  Szkolna 1
  27-415 Kunów, woj. świętokrzyskie
  tel. +48 412612790
  REGON: 000270248
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyjednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mięso, wędliny, drób załącznik numer 1.1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy określa przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego według asortymentu oraz przewidywanej ilości. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego.Warzywa, owoce, kiszonki załącznik numer 1.2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy określa przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego według asortymentu oraz przewidywanej ilości. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego.Mrożonki i przetwory mrożone, ryby załącznik numer 1.3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy określa przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego według asortymentu oraz przewidywanej ilości. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego.Nabiał, produkty mleczne, jaja załącznik numer 1.4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy określa przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego według asortymentu oraz przewidywanej ilości. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego.Artykuły ogólnospożywcze załącznik numer 1.5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy określa przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego według asortymentu oraz przewidywanej ilości. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego.Pieczywo i wyroby piekarskie załącznik numer 1.6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy określa przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego według asortymentu oraz przewidywanej ilości. Zadanie będzie realizowane sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach