Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku

Publiczne Przedszkole nr 3 ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Bohaterów Modlina 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczne Przedszkole nr 3
  Bohaterów Modlina 26
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  REGON: 013003333
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów ogólnospożywczych. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje kosztorysu w danej części.Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 do SWZ.Dostawa mięsa i wędlin. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje kosztorysu w danej części.Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 3 do SWZ.Dostawa ryb i mrożonekOferta musi obejmować wszystkie pozycje kosztorysu w danej części.Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 4 do SWZ.Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczychOferta musi obejmować wszystkie pozycje kosztorysu w danej części.Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5 do SWZ.Dostawa warzyw i świeżych owocówOferta musi obejmować wszystkie pozycje kosztorysu w danej części.Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach