Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w roku 2023

Przedszkole nr 83 ogłasza przetarg

 • Adres: 80-180 Gdańsk, Stanisława Dąbka 35
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole nr 83
  Stanisława Dąbka 35
  80-180 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 366614017
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Dostawa artykułów ogólnospożywczychCzęść 2: Dostawa produktów mleczarskichCzęść 3: Dostawa pieczywa oraz wyrobów piekarniczychCzęść 4: Dostawa mięsa i wędlinCzęść 5: Dostawa ryb świeżych i wędzonychCzęść 6: Dostawa warzyw i owocówCzęść 7: Dostawa mrożonekCzęść 8: Dostawa wody do dystrybutorów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach