Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa produktów mrożonych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy – Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty , 15229000-9 Mrożone produkty rybne, 15112000-6 Drób „Zakup z dostawą mrożonek”

Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy ogłasza przetarg

 • Adres: 33-170 Tuchów, Karwodrza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146525562 , fax. 6524555
 • Data zamieszczenia: 2021-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy
  Karwodrza 116
  33-170 Tuchów, woj. małopolskie
  tel. 146525562, fax. 6524555
  REGON: 29845900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskarwodrza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa produktów mrożonych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy – Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty , 15229000-9 Mrożone produkty rybne, 15112000-6 Drób „Zakup z dostawą mrożonek”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Sukcesywna dostawa produktów mrożonych dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy – Karwodrza 116, 33-170 Tuchów wg Kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty , 15229000-9 Mrożone produkty rybne, 15112000-6 Drób „Zakup z dostawą mrożonek”:1.Kurczak ćwiartka mrożonY, 2.Kurczak filet mrożony, 3.Ryba miruna ze skórą mrożona, 4.Włoszczyzna 3 składnikowa 2,5 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach