Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLEŚNICY ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Zamkowa 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717070492
 • Data zamieszczenia: 2023-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLEŚNICY
  ul. Zamkowa 4
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 717070492
  REGON: 932255744
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla kotłowni Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla kotłowni olejowych Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 4 (5 zbiorników o łącznej pojemności 10.000 litrów) i przy ul. Wałowej 10 (1 zbiornik o pojemności 2.000 litrów). Zakres ilościowy dostaw w tym okresie dla obu kotłowni wynosi 90.000 litrów oleju opałowego lekkiego i stanowi szacunkowe zapotrzebowanie Zamawiającego w tym okresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach