Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego do obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zlokalizowanych w Ciążeniu gm. Lądek, Storkowie gm. Grzmiąca oraz Obrzycku gm. Obrzycko.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-712 Poznań, Wieniawskiego 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 000001293
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego do obiektów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zlokalizowanych w Ciążeniu gm. Lądek, Storkowie gm. Grzmiąca oraz Obrzycku gm. Obrzycko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości maksymalnej 110 000 litrów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowanych w Ciążeniu, Storkowie, Obrzycku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach