Przetargi.pl
sukcesywna dostawa odzieży laboratoryjnej, materiałów opatrunkowych, materiałów aptecznych , rekaiwc oraz środków dezynfekcyjnych w roku 2019, znak sprawy DZ-2501/6/19

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 24100 Puławy, Al. Partyzantów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 893 000 , fax. 818 862 595
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
  Al. Partyzantów 57
  24100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 893 000, fax. 818 862 595
  REGON: 8025200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa odzieży laboratoryjnej, materiałów opatrunkowych, materiałów aptecznych , rekaiwc oraz środków dezynfekcyjnych w roku 2019, znak sprawy DZ-2501/6/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  sukcesywna dostawa odzieży laboratoryjnej, materiałów opatrunkowych, materiałów aptecznych , rekaiwc oraz środków dezynfekcyjnych w roku 2019, znak sprawy DZ-2501/6/19 , zadań 11.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18400000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach