Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z instalacją interfejsu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-213 Skąpe, Cibórz
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3419335 w. 265 , fax. 683 419 494
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
  Cibórz 5
  66-213 Skąpe, woj. lubuskie
  tel. 068 3419335 w. 265, fax. 683 419 494
  REGON: 29279300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciborz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z instalacją interfejsu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, klibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wykonania 40.000 oznaczeń wciągu 24 iesięcy oraz dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z instalacją interfejsu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu zgodnie z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach