Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, dzierżawa analizatora koagulologicznego oraz dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z instalacją interfejsu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 66213 Skąpe, Cibórz
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3419335 w. 265 , fax. 683 419 494
 • Data zamieszczenia: 2019-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
  Cibórz 5
  66213 Skąpe, woj. lubuskie
  tel. 068 3419335 w. 265, fax. 683 419 494
  REGON: 29279300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ciborz.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych, dzierżawa analizatora koagulologicznego oraz dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z instalacją interfejsu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 Lp Nazwa odczynnika Wymagane metody oznaczeń Ilość oznaczeń na 2 lata 1 Glukoza 12 500 2 Mocznik 5 800 3 Bilirubina całk. 6 000 4 Kreatynina umożliwiająca wykorzystanie wyników do wyliczenia GFR wg MDRD 6 000 5 Cholesterol 3 600 6 Żelazo 1 300 7 ALT kinetyczna IFCC 8 000 8 AST kinetyczna IFCC 8 000 9 Białko 300 10 Wapń 400 11 Cholesterol HDL 2 000 12 Trójglicerydy 3 500 13 CPK (Kinaza kreatynowa) kinetyczna IFCC 2 200 14 amylaza 800 15 GGTP 4 800 16 Fosfataza zasadowa 400 17 Mikroproteiny (Białko w moczu i CSF) 300 18 Kwas moczowy 1 200 19 Białko CRP 2 700 20 Magnez 400 21 Karbamazepina 900 22 Kwas walproinowy 1000 23 Albumina 400 24 Hemoglobina glokozylowana 400 25 Serostrandardy N Ilość odczynnika na 2 lata 360 ml 26 Serostandardy P Ilość odczynnika na 2 lata 360 ml 27 Kalibrator uniwersalny Ilość odczynnika na 2 lata 60 ml 28 Kontrola do białka w moczu i CSF LOW Ilość odczynnika na 2 lata 40 ml 29 Kontrola do białka w moczu i CSF HIGH Ilość odczynnika na 2 lata 40 ml 30 Kontrola do białka CRP LOW Ilość odczynnika na 2 lata 6 ml 31 Kontrola do białka CRP HIGH Ilość odczynnika na 2 lata 6 ml 32 Kontrole do leków LOW Ilość odczynnika na 2 lata 40 ml 33 Kontrole do leków HIGH Ilość odczynnika na 2 lata 40 ml lp. Nazwa Ilość na 2 lata 1 Dzierżawa aparatu (miesięcznie) 24 2 Instalacja interfejsu do dwukierunkowej wymiany danych pomiędzy analizatorem a systemem laboratoryjnym firmy ASSECO w wersji 4.48.0.0 (11) 3 Akcesoria do aparatu do badań biochemicznych zapewniające bezawaryjne działanie aparatu przez okres trwania umowy i zapewniające wykonanie badań w ilościach zawartych w tabeli z odczynnikami Zadanie 2 Lp Oznaczenie Ilość oznaczeń na rok 1 PT z fibrynogenem 2 000 2 APTT 900 3 Antytrombina III 500 4 D-dimery 800 Lp Nazwa 1 Kalibrator 2 Osocze kontrolne normalne 3 Osocze kontrolne patologiczne niskie 4 Osocze kontrolne patologiczne wysokie 5 D-dimery Kontrol I (niska) 6 D-dimery Kontrol II (wysoka) 7 Kuwety lp. Nazwa Ilość na miesięcy 1 Dzierżawa aparatu (miesięcznie) 12 2 Akcesoria do aparatu do badań koagulologicznych zapewniające bezawaryjne działanie aparatu przez okres trwania umowy i zapewniające wykonanie badań w ilościach zawartych w tabeli z odczynnikami Zadanie 3 Lp Nazwa odczynnika Wielkość opakowania Ilość opakowań na rok 1. Cal Pack 9180 w składzie: Standard A Standard B Standard C ISE 620 ml 26 2 Płyn czyszczący A 100 ml 2 3 Kondycjoner 100 ml 2 4 Kontrole (Na,K,Li) 3poziomy w ampułkach 30 x 2ml 8 5 Elektrody: - referencyjna 1 - sodowa 1 - potasowa 1 - chlorkowa 2 - litowa 2 - obudowa elektrody referencyjnej 1 - wężyki, pompy 1 Zadanie 4 Lp Nazwa opis testu Ilość opakowań / sztuk 1 Test kasetkowy Giardia lamblia w kale 30 szt. 2 ASO latex z kontrolami op. 100 oznaczeń 1 op. 3 Syphilis Test kasetkowy 50 szt. 4 Test ciążowy hCG kasetkowy 80 szt. 5 FOB Test na krew utajoną w kale kasetkowy z kontrolą dodatnią w postaci płynnej czułość 10 ng/ml 80 szt. 6 Test kasetkowy narkotyki w moczu panelowy (6 parametrów: AMP, COC, MET, OPI, THC, BZD) 250 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach