Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA OBŁOŻEŃ, MATRIAŁÓW SZEWNYCH, SIATEK PRZEPUKLIOWYCH, MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 218 616 , fax. 172 218 929
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
  ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 172 218 616, fax. 172 218 929
  REGON: 69069211800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA OBŁOŻEŃ, MATRIAŁÓW SZEWNYCH, SIATEK PRZEPUKLIOWYCH, MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SUKCESYWNA DOSTAWA OBŁOŻEŃ, MATRIAŁÓW SZEWNYCH, SIATEK PRZEPUKLIOWYCH, MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO W OKRESIE 24 MIESIECY.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach