Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu i wędlin

Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Jana Gilasa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814666400
 • Data zamieszczenia: 2021-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
  Jana Gilasa 3
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814666400
  REGON: 36854397100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lco.bip.lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa mięsa, drobiu i wędlin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę mięsa, drobiu i wędlin do wybranych jednostek obsługiwanych przez Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach