Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego, przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 w Warszawie dwóch rodzajów testów diagnostycznych MediPAN FAST COVID + FLU TEST, oraz MediPAN-2G+ FAST COVID do wykonania reakcji RT–PCR

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-791 Warszawa, Chocimska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22)8497612 , fax. +48 (22)5421268
 • Data zamieszczenia: 2021-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny
  Chocimska 24
  00-791 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)8497612, fax. +48 (22)5421268
  REGON: 00028846100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzh.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego, przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 w Warszawie dwóch rodzajów testów diagnostycznych MediPAN FAST COVID + FLU TEST, oraz MediPAN-2G+ FAST COVID do wykonania reakcji RT–PCR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego, przy ul. Chocimskiej 24, 00-791 w Warszawie dwóch rodzajów testów diagnostycznych MediPAN FAST COVID + FLU TEST, oraz MediPAN-2G+ FAST COVID do wykonania reakcji RT–PCR. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa dwóch rodzajów testów diagnostycznych w ilościach wskazanych przez Zamawiającego w zależności od jego potrzeb w okresie obowiązywania Umowy: I. MediPan FAST COVID + FLU do wykonania reakcji RT–PCR (PCR z odwrotną transkrypcją) w czasie rzeczywistym (real time RT–PCR) wykrywający jednocześnie obecność wirusów SARSCOV2 oraz grypy A/B w próbkach izolowanych z materiału klinicznego pobranego od pacjentów (tj. z wymazu z nosa, wymazu z gardła, wymazu z nosogardzieli, a także materiału pochodzącego z dolnych dróg oddechowych) lub produkt równoważny. II. MediPAN-2G+ FAST COVID do wykonania reakcji RT–PCR (PCR z odwrotną transkrypcją) w czasie rzeczywistym (real time RT–PCR) wykrywający obecność wirusa SARS-COV2 w próbkach izolowanych z materiału klinicznego pobranego od pacjentów (tj. z wymazu z nosa, wymazu z gardła, wymazu z nosogardzieli, a także materiału pochodzącego z dolnych dróg oddechowych) lub produkt równoważny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach