Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gdańsku

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 7 W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-538 Gdańsk, ul. Wolności 6A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 7 W GDAŃSKU
  ul. Wolności 6A
  80-538 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 385455914
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów mleczarskich i jajekCzęść 2: Dostawa warzyw i owocówDostawa artykułów ogólnospożywczychDostawa mięsa i wędlinDostawa pieczywa oraz wyrobów piekarniczychCzęść 6: Dostawa mrożonekCzęść 7: Dostawa wyrobów garmażeryjnychCzęść 8: Dostawa wody do dystrybutorów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach