Przetargi.pl
sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie na rok 2023.

Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Pluszowego Misia ogłasza przetarg

 • Adres: 10-075 Olsztyn, Okopowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Pluszowego Misia
  Okopowa
  10-075 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 000248289
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie na rok 2023.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  mięso i wędlinymrożonki i rybynabiał i produkty mlecznewarzywa i owocepieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskieróżne artykuły spożywczejaja
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach