Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich na 2023 rok

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich ogłasza przetarg

 • Adres: 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich
  ul. Sportowa 19
  83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie
  REGON: 190582641
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich na 2023 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  MrożonkiMięso i wędlinyDróbProdukty ogólnospożywczeWarzywa, owoce, kiszonkiRybyMleko i jego przetworyJajaPieczywo i wyroby cukiernicze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15896000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach