Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Sztutowie – zadanie: Artykuły spożywcze, jajka.

GMINA SZTUTOWO ogłasza przetarg

 • Adres: 82-110 Sztutowo, Szkolna 13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 247 83 42
 • Data zamieszczenia: 2023-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SZTUTOWO
  Szkolna 13
  82-110 Sztutowo, woj. pomorskie
  tel. 55 247 83 42
  REGON: 170747951
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Sztutowie – zadanie: Artykuły spożywcze, jajka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Szkoły Podstawowej w Sztutowie – zadanie: Artykuły spożywcze, jajka.Dostawy po złożeniu zamówienia telefonicznego w godz. 6.00 – 7.30Harmonogram dostaw - codziennie od poniedziałku do piątku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach