Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 1, w roku 2022

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, Przebendowskiego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6721591
 • Data zamieszczenia: 2022-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Przebendowskiego 1
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 6721591
  REGON: 000296578
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpswejherowo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie ul. Przebendowskiego 1, w roku 2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1- Różne artykuły spożywczeCzęść nr 2 - Owoce, warzywa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach