Przetargi.pl
Stały przewóz pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – Dojazdy pacjentów do szkoły w Zagórzu

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Wiązowna, Zagórze k/Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.
  Zagórze k/Warszawy
  05-462 Wiązowna, woj. mazowieckie
  REGON: 142011670
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyspółka z udziałem jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stały przewóz pacjentów Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – Dojazdy pacjentów do szkoły w Zagórzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest stały przewozów pacjentów Zamawiającego na trasie:a) Hostel – Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej, Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 do Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu; b) Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 do Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu, - i z powrotem w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku), jak również ewentualnie w inne dni wyznaczone przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu. 2. Wyjazd z Otwocka do Zagórza ok. godz. 8.00, powrót w godzinach popołudniowych ok. godz.14.00, w zależności od planu lekcji.3. Liczba pacjentów przewożonych każdorazowo przez Wykonawcę na poszczególnych trasach nie przekroczy łącznie 49 osób, tj.:a) na trasie Hostel – Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej, Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 do Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu i z powrotem – nie będzie większa niż 22 osoby (20 pacjentów + 2 opiekunów);b) Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 do Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu i z powrotem – nie będzie większa niż 27 osób (25 pacjentów + 2 opiekunów)4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach