Przetargi.pl
Środki dezynfekcyjne, rękawice oraz ubrania operacyjne niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, Prusicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 120 920 , fax. 713 121 498
 • Data zamieszczenia: 2021-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
  Prusicka 53-55
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 713 120 920, fax. 713 121 498
  REGON: 000308761
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-trzebnica.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Środki dezynfekcyjne, rękawice oraz ubrania operacyjne niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie nr 1: Chusteczki (wkład*100)- 20 op. Zamówienie nr 2: Chusteczki (tuba*100) - 10 op. Zamówienie nr 3: Alpinuseptol 1 l - 72op. Zamówienie nr 4: Velodes gel 0,5 l - 48 op. Zamówienie nr 5: Mikrozid 1 l -20 op. Zamówienie nr 6: Chloramix DT *300 tabl. -24 op. Zamówienie nr 7: Detrosan FSC 5 l- 8op. Zamówienie nr 8: Chusteczki do powierzchni*100 szt. – 6 op. Zamówienie nr 9: Velodes gel 5 l- 1 op. Zamówienie nr 10: Spirigel 0,5 l – 12 op. Zamówienie nr 11: Spirigel 0,5 l z pompką - 12 op. Zamówienie nr 12: Nocolyse 1 l – 24 op. Zamówienie nr 13: Velodes gel 0,5 l - 48 op. Zamówienie nr 14: Ubrania operac. - 450 szt. Zamówienie nr 15: Rękawice sterylne - 900 par.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach