Przetargi.pl
Środki dezynfekcyjne niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, Prusicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 120 920 , fax. 713 121 498
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
  Prusicka 53-55
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 713 120 920, fax. 713 121 498
  REGON: 000308761
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-trzebnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Środki dezynfekcyjne niezbędne do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie 1: Mikrozid 1 l - 20 szt. Zamówienie 2: Prontoderm 5l - 4 szt. Zamówienie 3: Taski sprint degerm 5 l- 5 szt. Zamówienie 4: Chusteczki do powierzchni - (wkład * 100 szt.)- 40 szt. Zamówienie 5: Chusteczki do powierzchni - (tuba -*100 szt.)- 20 szt. Zamówienie 6: Velodes gel 5 l - 3 szt. Zamówienie 7: Velodes gel 0,5 l - 48 szt. Zamówienie 8: Chusteczki chlorowe *50 - 10 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach