Przetargi.pl
ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE, DEZYNSEKCYJNE I DERATYZACYJNE.

"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 99-300 Kutno, Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48(24)3880202 , fax. +48(24)3880201
 • Data zamieszczenia: 2021-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o.
  Kościuszki 52
  99-300 Kutno, woj. łódzkie
  tel. +48(24)3880202, fax. +48(24)3880201
  REGON: 10097478500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kutno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE, DEZYNSEKCYJNE I DERATYZACYJNE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych, takich jak: preparatów do dezynfekcji narzędzi, osprzętu anestezjologicznego, preparatów do dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów, preparatów do dezynfekcji delikatnych powierzchni, nieodpornych na działanie alkoholu, preparatów do myjni dezynfektora typu Nevamatic H 02 2 T, preparatów do przygotowania endoskopów do ponownego użycia, preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni na oddziałach noworodkowych, dziecięcych, preparatów do mycia i dezynfekcji rąk i skóry, preparatów do konserwacji narzędzi, preparatów do pielęgnacji rąk, preparatów do mycia i wykonania procesów dezynfekcji, preparatów do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, ręczników – czyściwa papierowego, stojaków do czyściwa podłogowych, środków do uzdatniania wody, preparatów do usuwania nieprzyjemnych zapachów np. moczu, preparatów do prania i dezynfekcji butów operacyjnych, preparatów do dezynfekcji powierzchni i sprzętów, preparatów do dezynsekcji i deratyzacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach