Przetargi.pl
Środek ochrony roślin INAZUMA 130 WG lub równoważny

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64-122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5299192 w. 214 , fax. 655 299 464
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14
  64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5299192 w. 214, fax. 655 299 464
  REGON: 79728000930000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpawlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Środek ochrony roślin INAZUMA 130 WG lub równoważny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środek ochrony roślin INAZUMA 130 WG lub równoważny w ilości 100 kg INSEKTYCYD Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu Kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w terminie jesiennym: w pszenicy ozimej – mszyce w rzepaku ozimym – tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, mączliki. W terminie wiosennym: w rzepaku ozimym – szkodniki łodygowe chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny i słodyszek rzepakowy. szkodniki łuszczynowe : chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik. Zawartość substancji czynnej: Acetamipiryd 100 g/kg (10%) (związek z grupy neonikotynoidów) Lambda-cyhalotryna 30 g/kg ( 3% ) (związek z grupy pyretroidów) Ważność produktu – min.15 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24453000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach