Przetargi.pl
Sprzedaż wraz z wydaniem i dostawą 2 595 000 szt. jednorazowych rękawic nitrylowych.

Województwo Mazowieckie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-719 Warszawa, Jagiellońska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 59 79 100 , fax. 22 31 41 670
 • Data zamieszczenia: 2021-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Mazowieckie
  Jagiellońska 26
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 59 79 100, fax. 22 31 41 670
  REGON: 15528910000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż wraz z wydaniem i dostawą 2 595 000 szt. jednorazowych rękawic nitrylowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż wraz z wydaniem i dostawą 2 595 000 szt. jednorazowych rękawic nitrylowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach