Przetargi.pl
SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE WRAZ Z UTWORZENIEM DEPOZYTU SOCZEWEK W PAKIECIE I, SOCZEWKI TORYCZNE W PAKIECIE II ORAZ SOCZEWKI TORYCZNE Z FILTREM NIEBIESKIM W PAKIECIE III DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146808224 , fax. 146808224
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
  ul. Krakowska 91
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 146808224, fax. 146808224
  REGON: 85164350300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-debica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE WRAZ Z UTWORZENIEM DEPOZYTU SOCZEWEK W PAKIECIE I, SOCZEWKI TORYCZNE W PAKIECIE II ORAZ SOCZEWKI TORYCZNE Z FILTREM NIEBIESKIM W PAKIECIE III DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PAKIET I - SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE WRAZ Z UTWORZENIEM DEPOZYTU SOCZEWEK W ODDZIALE OKULISTYCZNYM - poz. 1 (według Części IX A SIWZ) PAKIET II - SOCZEWKI TORYCZNE DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO - poz. 1 (według Części IX A SIWZ) PAKIET III - SOCZEWEK TORYCZNE Z FILTREM NIEBIESKIM DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO - poz. 1 (według Części IX A SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33730000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach