Przetargi.pl
Serwatka suszona Lactoflo lub produkt równoważny

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5299192 w. 214 , fax. 655 299 464
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14
  64122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5299192 w. 214, fax. 655 299 464
  REGON: 7972800093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpawlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwatka suszona Lactoflo lub produkt równoważny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Preparat serwatki suszonej Lactoflo lub równoważny przeznaczony dla trzody chlewnej w ilości 9 ton o następujących parametrach technicznych i jakościowych: 1. Zawartość w 1 kg - laktoza min.80% - białko ogólne min 3,5% - energia metaboliczna min.14 MJ 2. Czystość mikrobiologiczna - bakterie coli (CFU/g) nieobecne - salmonella (CFU/25g) nieobecne - Enterobacteriaceae (CFU/g) nieobecne - grzyby i pleśnie (CFU/g) nieobecne - ogólna liczba drobnoustrojów (CFU/g) < 10 000 3. Okres przydatności do produkcji pasz – 24 miesiące od daty produkcji 4. Parametry techniczne - postać mikrokapsułek o bardzo dobrej przesypowości - produkt w postaci „laktozy bezwodnej”, niehigroskopijny - brak środków fluidyzujących polepszających przesypowość Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach