Przetargi.pl
S-Monovette 5,5 serum (nr kat. 03.1397.001) probówka biochemia; S-Monovette 2,7 EDTA (nr kat.05.1167.001)probówka morfologia S-Monovette 2,9 Citrat (nr kat. 04.1902.001) probówka krzepnięcia Multi adapter (14.1205);S-Monovette 1,1 serum-gel (nr kat.06.1667.001) probówka biochemia z żelem dla dzieci; S-Monovette 1.4 citrat (nr kat. 06.1668.001) probówka krzepnięcia dla dzieci; S-Monovette 1,2 EDTA ( nr kat. 06.1664.001) probówka morfologia dla dzieci

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 296 200 , fax. 683 255 808
 • Data zamieszczenia: 2022-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 683 296 200, fax. 683 255 808
  REGON: 97077323100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  S-Monovette 5,5 serum (nr kat. 03.1397.001) probówka biochemia; S-Monovette 2,7 EDTA (nr kat.05.1167.001)probówka morfologia S-Monovette 2,9 Citrat (nr kat. 04.1902.001) probówka krzepnięcia Multi adapter (14.1205);S-Monovette 1,1 serum-gel (nr kat.06.1667.001) probówka biochemia z żelem dla dzieci; S-Monovette 1.4 citrat (nr kat. 06.1668.001) probówka krzepnięcia dla dzieci; S-Monovette 1,2 EDTA ( nr kat. 06.1664.001) probówka morfologia dla dzieci
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: S-Monovette 5,5 serum (nr kat. 03.1397.001) probówka biochemia w ilości 300szt., S-Monovette 2,7 EDTA (nr kat.05.1167.001)probówka morfologia w ilości 300szt., S-Monovette 2,9 Citrat (nr kat. 04.1902.001) probówka krzepnięcia w ilości 300szt., multi adapter (14.1205)w ilości 300szt., S-Monovette 1,1 serum-gel (nr kat.06.1667.001) probówka biochemia z żelem dla dzieci w ilości 100 szt., S-Monovette 1.4 citrat (nr kat. 06.1668.001) probówka krzepnięcia dla dzieci w ilości 50 szt. oraz S-Monovette 1,2 EDTA ( nr kat. 06.1664.001) probówka morfologia dla dzieci w ilości 100szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach