Przetargi.pl
Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – Etap II Rozbudowa ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie, Gmina Swarzędz – Etap III

Gmina Swarzędz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-020 Swarzędz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 65 12 000 , fax. (061) 65 12 211
 • Data zamieszczenia: 2021-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Swarzędz
  Rynek 1
  62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swarzedz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – Etap II Rozbudowa ul. Transportowej w Garbach i Zalasewie, Gmina Swarzędz – Etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje ROZWÓJ NISKOEMISYJNEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ – ETAP II BUDOWĘ RONDA NA SKRZYŻOWANIU UL. TRANSPORTOWEJ I UL. KÓRNICKIEJ W ZALASEWIE W RAMACH ROZBUDOWY UL. TRANSPORTOWEJ W GARBACH I ZALASEWIE w zakres którego wchodzą: roboty drogowe; kanalizacja deszczowa, usunięcie kolizji z wodociągiem, usunięcie kolizji z kanalizacją sanitarną, usunięcie kolizji z gazociągiem, roboty elektroenergetyczne, roboty teletechniczne kanał teletechniczny, Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacje techniczne dla poszczególnych branż, kosztorysy przedmiarowe dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach