Przetargi.pl
Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim

Miasto Maków Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 06-200 Maków Mazowiecki, Moniuszki 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29-71-71-002
 • Data zamieszczenia: 2024-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Maków Mazowiecki
  Moniuszki 6
  06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 29-71-71-002
  REGON: 550668309
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.makowmazowiecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozwój bazy sportowej nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim. W ramach zadania planowana jest modernizacja przystani kajakarskiej wraz z przylegającym do niej pomostem nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach