Przetargi.pl
Rozszerzenie pilotażowego Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego - Elektronicznego Systemu Transmisji Danych Medycznych dla Centrum Konsultacyjnego - o zespoły ratownictwa medycznego dysponentów Województwa Lubuskiego

Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (095) 7278076 , fax. (095) 7278070
 • Data zamieszczenia: 2022-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  ul. Kazimierza Wielkiego 7
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. (095) 7278076, fax. (095) 7278070
  REGON: 21001325300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ratmed-gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozszerzenie pilotażowego Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego - Elektronicznego Systemu Transmisji Danych Medycznych dla Centrum Konsultacyjnego - o zespoły ratownictwa medycznego dysponentów Województwa Lubuskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  System obejmuje rozszerzenie Elektronicznego Systemu Transmisji Danych Medycznych (eSTRADa MD), składającego się z następujących elementów: a) Podłączenie do istniejącego podsystemu Lekarza Koordynującego. Stanowiska Lekarza Koordynującego Zespoły Ratownictwa Medycznego w Gorzowie Wlkp., do wsparcia 6 karetek. b) Podsystem Zespołu Ratunkowego dla 6 karetek pogotowia. W skład podsystemu wchodzą: − serwer z oprogramowaniem zarządzającym pracą systemu; − system łączności bezprzewodowej między ratownikami − system transmisji obrazu wideo z kamery ratownika − dodatkowe wyposażenie karetki: ▪ kamera wideo ▪ walizka ładująca sprzęt przenośny (kamera wideo, słuchawki, stetoskop bezprzewodowy) − dodatkowe wyposażenie ratownika: ▪ stetoskop bezprzewodowy ▪ kamera wideo c) Podsystem Łączności Bezprzewodowej między Podsystemem Lekarza Koordynującego i Podsystemami Zespołów Ratunkowych. Specyfikacja przedmiotu umowy: 1. Karetka: a) Stetoskop z oprogramowaniem – 6 szt. b) Kamera nasobna z oprogramowaniem, szelki – 6 szt. c) Słuchawki kostne dla ratowników – 24 szt. d) Router stacjonarny do karetek i anteny – 6 szt. e) Router mobilny – 6 szt. f) Walizko-ładowarka do karetek z wyposażeniem – 6 szt. g) Lokalizator pojazdów – 6 szt. h) Kamera stacjonarna w karetce – 6 szt. i) Instalacja, przystosowanie i testy – 6 szt. 2. Szkolenia: szkolenie opiekuna systemu, szkolenie ratowników. 3. Doposażenie Centrum w Gorzowie Wlkp.: a) Monitor ze stojakiem – 1 szt. 4. Oprogramowanie i integracja: a) Licencje na oprogramowanie – kpl. b) Integracja karetek z systemem – 6 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33195000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach