Przetargi.pl
„Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie”.

Gmina Zabrodzie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 757 12 28 , fax. 029 757 12 61
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zabrodzie
  ul. Wł. St. Reymonta 51
  07-230 Zabrodzie, woj. mazowieckie
  tel. 029 757 12 28, fax. 029 757 12 61
  REGON: 55059700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zabrodzie.pl/art,338,ogloszenie-o-zamowieniu-rozbudowa-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej-na-terenie-gminy-zabrodzie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie”. Inwestycja obejmuje następujące zadania: 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Młynarze i w m. Słopsk, gm. Zabrodzie: - sieć wodociągowa DN160 –2932,0mb - sieć wodociągowa DN90 – 8,5mb 2. Budowa sieci wodociągowej w m. Adelin, Gaj, Dębinki i Kiciny, gm. Zabrodzie: - sieć wodociągowa DN110 – 1117,0mb - sieć wodociągowa DN90 – 261,0mb 3. Budowa sieci wodociągowej w m. Wysychy ul. Spacerowa, ul. Wrzosowa, ul. Jeżynowa oraz m. Dębinki ul. Jeżynowa, gm. Zabrodzie - sieć wodociągowa DN110 – 1440,5mb 4. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka ul. Zaciszna, ul. b/n, ul. Piwna , gm. Zabrodzie: - sieć wodociągowa DN90 – 25,0mb - sieć wodociągowa DN110 – 217,5mb - sieć kanalizacyjna grawitacyjna PVC200 – 630,0mb - sieć kanalizacyjna tłoczona PE90 z przepompownią ścieków (2szt.) – 359,0mb - przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne PVC160 do studzienki inspekcyjnej – 28szt. 5. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Mostówka ul. Kolejowa, ul. Modrzewiowa, gm. Zabrodzie: - sieć wodociągowa DN110 – 414,0mb - sieć kanalizacyjna PVC200 – 405,7mb - sieć kanalizacyjna tłoczona PE90 z przepompownią ścieków – 366,2mb - przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne PVC160 do studzienki inspekcyjnej – 15szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach