Przetargi.pl
Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho

Gmina Myślenice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-400 Myślenice, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126392300 , fax. 126392305
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myślenice
  Rynek 8/9
  32-400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 126392300, fax. 126392305
  REGON: 351555418
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa rekreacyjnego ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ogólnodostępnego rekreacyjnego boiska do mini piłki nożnej i do gry w Funinho. Rozbudowa istniejącego boiska będzie realizowana na zdrenowanym obszarze w związku z czym nie ma konieczności realizacji dodatkowych odwodnień inwestycji. W związku z projektowaną rozbudową przewiduje się zwiększenie powierzchni boiska z trawy sztucznej dla prowadzenia większej ilości rozgrywek oraz stworzenia otwartej strefy aktywności rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Myślenice i gmin ościennych. Parametry techniczne boiska po rozbudowie: Powierzchnia nawierzchni z trawy sztucznej wielofunkcyjnej - 2646.00 m2 (zmiana powierzchni o: 1008.00 m2) Długość obiektu - 63.12 m (zmiana długości o: 24.00 m) Szerokość obiektu - 42.12 m (szerokość bez zmian: 42.12 m) Zakres robót budowlanych: Usunięcie obrzeża od strony południowo-zachodniej o długości 42.12 m Usuniecie warstwy humusu gr. minimum 40cm, Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z trawy syntetycznej Wykonanie obrzeży rozbudowywanego boiska Położenie nawierzchni z trawy syntetycznej Uporządkowanie terenu na którym prowadzone były roboty budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45236110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 000.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach