Przetargi.pl
Rozbudowa placów zabaw wraz z siłowniami plenerowymi na działkach: nr 58/16-obręb Małe Łąkie , nr 116 obręb Jania Góra, nr 313 obręb Zalesie Królewskie oraz budowa placów zabaw wraz z siłowniami plenerowymi na działkach nr 116/2 obręb Świekatowo nr 316/4 obręb Świekatowo.

Gmina Świekatowo, Referat Budownictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 86182 Świekatowo, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 322 012 , fax. 523 322 012
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świekatowo, Referat Budownictwa
  ul. Dworcowa
  86182 Świekatowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 322 012, fax. 523 322 012
  REGON: 9235107300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiekatowo.lo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa placów zabaw wraz z siłowniami plenerowymi na działkach: nr 58/16-obręb Małe Łąkie , nr 116 obręb Jania Góra, nr 313 obręb Zalesie Królewskie oraz budowa placów zabaw wraz z siłowniami plenerowymi na działkach nr 116/2 obręb Świekatowo nr 316/4 obręb Świekatowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienie jest Rozbudowa placów zabaw wraz z siłowniami plenerowymi na działkach: nr 58/16-obręb Małe Łąkie, nr 116 obręb Jania Góra, nr 313 obręb Zalesie Królewskie oraz budowa placów zabaw wraz z siłowniami plenerowymi na działkach nr 116/2 obręb Świekatowo, nr 316/4 obręb Świekatowo, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 3.1 1) Przedmiotem zadania jest budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową, na działce nr 316/4 w Świekatowie. Zakres obejmuje : 1. Wyznaczenie strefy zabaw i strefy siłowni plenerowej wg rysunków projektowych; 2. Wykonanie ogrodzenia panelowego na cokole prefabrykowanym; 3. Przygotowanie stref bezpieczeństwa z piasku płukanego o frakcji 0,2-2,0mm, o grubości warstwy min. 30cm; 4. Montaż urządzeń zabawowych, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) walec niski – 1 kpl; b) diament obrotowy – 1 kpl; c) równoważnia falista -1 kpl; d) piaskownica z desek 3x3m - 1 kpl; e) huśtawka pojedyncza drewniana - 1kpl; f) koniczynka - 1 kpl; g) karuzela tarczowa - 1 kpl; h) zjeżdżalnia - 1 kpl; i) huśtawka ważka - 1 kpl; 5. Montaż urządzeń siłowni plenerowej, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) biegacz - 1 kpl; b) wioślarz - 1 kpl; c) twister - 1 kpl; d) prasa nożna - 1 kpl; e) rowerek + pylon - 1 kpl; f) orbitrek - 1 kpl. 6. Montaż urządzeń uzupełniających, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) stolik do gry w szachy i chińczyka - 1 kpl; b) ławka z bali stała z oparciem - 4 kpl; c) kosz na śmieci z półwałków - 1 kpl; d) tablica informacyjna regulaminowa - 1 kpl; e) stojak na rowery – 4 stanowiska – 1kpl; f) tablica do gry w kółko i krzyżyk - 1 kpl; 7. Wykonanie zieleni ozdobnej. Wszystkie urządzenia zlokalizowane w otwartej strefie aktywności muszą posiadać odpowiednie dokumenty zaświadczające o ich przeznaczeniu, stwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz instrukcję montażu i użytkowania. 2) Przedmiotem zadania jest rozbudowa placu zabaw wraz z budową siłowni plenerowej, na działce nr 116 w Janiej Górze, gmina Świekatowo. Zakres obejmuje: 1. Wyznaczenie strefy zabaw i strefy siłowni plenerowej wg rysunków projektowych; 2. Wykonanie ogrodzenia panelowego na cokole prefabrykowanym; 3. Przygotowanie stref bezpieczeństwa z piasku płukanego o frakcji 0,2-2,0mm, o grubości warstwy min. 30cm; 4. Montaż urządzeń zabawowych, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) zestaw zabawowy – 1 kpl; b) diament obrotowy – 1 kpl; c) walec niski -1 kpl; 5. Montaż urządzeń siłowni plenerowej, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) rowerek + pylon - 1 kpl; b) orbitrek - 1 kpl; c) biegacz - 1 kpl; d) wioślarz - 1 kpl; e) twister - 1 kpl; f) prasa nożna- 1 kpl; 6. Montaż urządzeń uzupełniających, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) stół pingpongowy stały - 1 kpl; b) tablica informacyjna regulaminowa - 1 kpl; c) kosz na śmieci z półwałków - 1 kpl; d) stojak na rowery – 4 stanowiska – 1kpl; e) ławka z bali stała z oparciem – 4 kpl; f) tablica do gry w kółko i krzyżyk – 1kpl; 7. Wykonanie zieleni ozdobnej. Wszystkie urządzenia zlokalizowane w otwartej strefie aktywności muszą posiadać odpowiednie dokumenty zaświadczające o ich przeznaczeniu, stwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz instrukcję montażu i użytkowania. 3) Przedmiotem zadania jest rozbudowa istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe oraz budowa siłowni plenerowej, na działce nr 58/16 w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo. Zakres obejmuje: 1. Wyznaczenie strefy siłowni plenerowej wg rysunków projektowych; 2. Przygotowanie stref bezpieczeństwa z piasku płukanego o frakcji 0,2-2,0mm, o grubości warstwy min. 30cm; 3. Montaż urządzeń zabawowych, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) walec niski – 1 kpl; b) diament obrotowy – 1 kpl; c) zestaw zabawowy -1 kpl; 4. Montaż urządzeń siłowni plenerowej, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) rowerek + pylon - 1 kpl; b) orbitrek - 1 kpl; c) biegacz - 1 kpl; d) wioślarz - 1 kpl; e) twister - 1 kpl; f) prasa nożna- 1 kpl; 5. Montaż urządzeń uzupełniających, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) stolik do gry w szachy i chińczyka- 1 kpl; b) tablica informacyjna regulaminowa - 1 kpl; c) kosz na śmieci z półwałków - 1 kpl; d) stojak na rowery – 4 stanowiska – 1kpl; e) ławka z bali stała z oparciem – 4 kpl; f) tablica do gry w kółko i krzyżyk – 1kpl; 6. Wykonanie zieleni ozdobnej; 7. Zmiana lokalizacji dwóch istniejących urządzeń zabawowych wg rysunków projektowych; 8. Aktualizacja regulaminu istniejącej tablicy regulaminowej o nowe urządzenia zabawowe. Wszystkie urządzenia zlokalizowane w otwartej strefie aktywności muszą posiadać odpowiednie dokumenty zaświadczające o ich przeznaczeniu, stwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz instrukcję montażu i użytkowania. 4) Przedmiotem zadania jest budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową, na działce nr 116/2 w Świekatowie, gmina Świekatowo. Zakres opracowania obejmuje: 1. Wyznaczenie strefy zabaw i strefy siłowni plenerowej wg rysunków projektowych; 2. Wykonanie ogrodzenia panelowego na cokole prefabrykowanym; 3. Przygotowanie stref bezpieczeństwa z piasku płukanego o frakcji 0,2-2,0mm, o grubości warstwy min. 30cm; 4. Montaż urządzeń zabawowych, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) Zjazd linowy – 1 kpl; b) diament obrotowy – 1 kpl; c) zestaw zabawowy -1 kpl; 5. Montaż urządzeń siłowni plenerowej, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) rowerek + pylon - 1 kpl; b) wioślarz - 1 kpl; c) twister - 1 kpl; d) biegacz - 1 kpl; e) prasa nożna - 1 kpl; f) orbitrek - 1 kpl. 6. Montaż urządzeń uzupełniających, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) stół pingpongowy stały - 1 kpl; b) tablica informacyjna regulaminowa - 1 kpl; c) kosz na śmieci z półwałków - 1 kpl; d) stojak na rowery – 4 stanowiska – 1kpl; e) ławka z bali stała z oparciem – 4 kpl; f) tablica do gry w kółko i krzyżyk – 1kpl; 7. Wykonanie zieleni ozdobnej. Wszystkie urządzenia zlokalizowane w otwartej strefie aktywności muszą posiadać odpowiednie dokumenty zaświadczające o ich przeznaczeniu, stwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz instrukcję montażu i użytkowania. 5) Przedmiotem zadania jest montaż urządzeń zabawowych na istniejącym placu zabaw oraz budowa siłowni plenerowej, na działce nr 313 w Zalesiu Królewskim, gmina Świekatowo. Zakres obejmuje: 1. Wyznaczenie strefy siłowni plenerowej wg rysunków projektowych; 2. Wykonanie ogrodzenia panelowego na cokole prefabrykowanym; 3. Przygotowanie stref bezpieczeństwa z piasku płukanego o frakcji 0,2-2,0mm, o grubości warstwy min. 30cm; 4. Montaż urządzeń zabawowych, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) walec niski – 1 kpl; b) diament obrotowy – 1 kpl; c) zestaw zabawowy -1 kpl; 5. Montaż urządzeń siłowni plenerowej, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) rowerek + pylon - 1 kpl; b) orbitrek - 1 kpl; c) biegacz - 1 kpl; d) wioślarz - 1 kpl; e) twister - 1 kpl; f) prasa nożna- 1 kpl; 6. Montaż urządzeń uzupełniających, zlokalizowanych wg rysunków projektowych: a) stolik do gry w szachy i chińczyka- 1 kpl; b) tablica informacyjna regulaminowa - 2 kpl; c) kosz na śmieci z półwałków - 2 kpl; d) stojak na rowery – 4 stanowiska – 1kpl; e) ławka z bali stała z oparciem – 4 kpl; f) tablica do gry w kółko i krzyżyk – 1kpl; 7. Wykonanie zieleni ozdobnej; 8. Zmiana lokalizacji dwóch istniejących urządzeń zabawowych wg rysunków projektowych. Wszystkie urządzenia zlokalizowane w otwartej strefie aktywności muszą posiadać odpowiednie dokumenty zaświadczające o ich przeznaczeniu, stwierdzające zgodność z Polskimi Normami oraz instrukcję montażu i użytkowania. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji budowlanej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania prac geodezyjnych i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 3.2 Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje nie zostaną zapłacone. 3.3 Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja techniczna, przedmiar robót, umowa oraz SIWZ. 3.4 Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). 3.5 Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, wykonawczą, techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych. 3.6 Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej SIWZ oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej SIWZ lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 3.7 Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. 3.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 3.9 Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty szczegółowo zapoznał się z terenem, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją i warunkami, w jakich przyjdzie mu zrealizować przedmiot zamówienia. Wykonawca winien przewidzieć cały przebieg robót, a wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji uwzględnić w podanej cenie. 3.10 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 3.11 Podwykonawcy: Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego część/zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. 3.11.1 Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.11.2 Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: należy zawrzeć zapisy zgodne z postanowieniami zawartymi w § 10 projektu umowy. 3.12 Przedmiar robót służy wykonawcom tylko pomocniczo do ustalenia ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem, nie jest zaś składany wraz z ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37440000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BS Świecie nr 73 8168 0007 0000 1182 2000 0007 z dopiskiem „Wadium do przetargu na Rozbudowa placów zabaw wraz z siłowniami plenerowymi na działkach: nr 58/16-obręb Małe Łąkie , nr 116 obręb Jania Góra, nr 313 obręb Zalesie Królewskie oraz budowa placów zabaw wraz z siłowniami plenerowymi na działkach nr 116/2 obręb Świekatowo nr 316/4 obręb Świekatowo, realizowana w wariancie rozszerzonym. 4. W przypadku wadium wnoszonego w formie bezgotówkowej, o której mowa w pkt 2 literka b-e, dokument wadium należy w formie oryginału, a wraz z jego kopią dołączyć do oferty. Zaleca się by oryginał wadium nie był na trwale spięty z ofertą i pozostałymi oświadczeniami i dokumentami. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dokument potwierdzający wniesienie lub wpłacenie wadium 2. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 3. formularz ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach