Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa Przyklinicznych Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych i dla Dzieci SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej, 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  ul. Unii Lubelskiej, 1
  71-252 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 000288892
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk1.szn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa Przyklinicznych Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych i dla Dzieci SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa i przebudowa Przyklinicznych Poradni Specjalistycznych dla Dorosłych i dla Dzieci SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach