Przetargi.pl
„Remont w budynkach gospodarczych Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach”

ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 138
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  REGON: 003545711
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont w budynkach gospodarczych Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych pn.: „Remont w budynkach gospodarczych Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach”2. Zakres robót obejmuje:1) remont pomieszczeń istniejącej szatni pracowniczej w zakresie:a) wymiany uszkodzonej posadzki pomieszczenia jadalni,b) wymiany kabin prysznicowych,c) wymiany armatury sanitarnej,d) ułożenie płytek na ścianach oraz podłogach wskazanych pomieszczeń,e) malowanie ścian oraz sufitów wskazanych pomieszczeń,f) wymiany wskazanej stolarki wewnętrznej (opcjonalnie),g) wykonania zabudowy kuchni pracowniczej,h) instalacji szafy do suszenia ubrań pracowniczych.2) montaż instalacji wyciągu spalin w warsztacie samochodowym.3. Zakres opracowania zgodnie z Art. 29.3.2) Prawa Budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę. Remont należy wykonać w oparciu o projekt techniczny.4. Lokalizacja - Województwo śląskie, miasto Katowice, Województwo śląskie, miasto Katowice. Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na działkach o nr 20/114 obręb 0003, KM 33 oraz 28/27 obręb 0001, KM 30. Szatnia pracownicza Zakładu Zieleni Miejskiej przy ul. Pięknej w Katowicach oraz warsztat samochodowy Zakładu Zieleni Miejskiej przy ul. Kościuszki 138 w Katowicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach