Przetargi.pl
Remont pomieszczeń byłego Domu Pomocy Społecznej w Kolanie w celu przywrócenia stanu pierwotnego w ramach projektu „Gmina Jabłoń dla Seniorów

Urząd Gminy Jabłoń ogłasza przetarg

 • Adres: 21-205 Jabłoń, Zamojskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3560036 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Jabłoń
  Zamojskiego 27
  21-205 Jabłoń, woj. lubelskie
  tel. 083 3560036, fax. -
  REGON: 00053526700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablon.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń byłego Domu Pomocy Społecznej w Kolanie w celu przywrócenia stanu pierwotnego w ramach projektu „Gmina Jabłoń dla Seniorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe stolarki okiennej i drzwiowej; 2) poszerzenie otworów drzwiowych; 3) zamurowania otworów po zdemontowanej stolarce; 4) naprawa miejscowych pęknięć i ubytków ścian; 5) odgruzowanie przewodów kominowych; 6) wykonanie przebić ściennych i wentylacji typu "Z" do pomieszczeń; 7) rozbiórka podłogi drewnianej na piętrze w miejscu łazienki męskiej; 8) montaż ścianek systemowych szkieletowych o gr. 12,5cm; 9) montaż stolarki drzwiowej w ściankach, stolarka drewniana korespondująca z istniejącą stolarką drzwiową; 10) renowacja istniejącej stolarki drzwiowej; 11) renowacja istniejącej stolarki okiennej; 12) renowacja podłóg drewnianych poprzez cyklinowanie i lakierowanie wraz z montażem nowych listew przyściennych z drewna liściastego; 13) wykonanie oblicowań podłogowych z płytek ceramicznych; 14) wykonanie odbić odparzonych tynków, uzupełnień i przetarć istniejących tynków ściennych i sufitowych; 15) wykonanie oblicowań ściennych z płytek glazurowanych na wysokość min. 2,1m; 16) renowacja istniejących drewnianych schodów wraz z renowacją drewnianych ozdobnych balustrad; 17) wykonanie izolacji termicznej stropu nad ostatnią kondygnacją z dwóch warstw wełny mineralnej o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,035W/mK wraz z montażem nad wełną przy wejściu na poddasze, traktu komunikacyjnego z legarów drewnianych ułożonych krzyżowo i płyty OSB; 18) wykonanie renowacji elewacji budynku wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych oraz wykonaniem opaski z kostki granitowej; 19) renowacja schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych o nachyleniu 8% i długości 5,62m z obustronnymi balustradami dla niepełnosprawnych oraz wykonaniem nowych schodów wejścia głównego ze spocznikiem o wym.2,09x3,09m zapewniającym manewrowanie wózkiem poza polem otwierania drzwi; 20) dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych umywalkowych, sedesowych oraz prysznicowych w łazienkach męskich i damskich; 21) roboty rozbiórkowe pozostałej w stanie szczątkowym instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z demontażem armatury sanitarnej; 22) wykonanie instalacji hydrantowej do celów przeciwpożarowych wraz z zastosowaniem zaworu priorytetu tzw. zaworu pierwszeństwa oraz węża półsztywnego ; 23) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem nowej armatury sanitarnej; 24) wykonanie uzupełnień instalacji centralnego ogrzewania wraz z dostawą i montażem zasobnika ciepłej wody wraz z armaturą i niezbędnym oprzyrządowaniem; 25) roboty demontażowe pozostałej w stanie szczątkowym instalacji wraz z demontażem osprzętu; 26) wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z montażem przycisku ppoż; 27) wykonanie linii zasilających oświetlenia i gniazd wtyczkowych; 28) montaż opraw oświetleniowych; 29) montaż pozostałego osprzętu elektroinstalacyjnego 30) budowa instalacji gazowej zbiornikowej na gaz płynny wraz z montażem zbiornika o poj. 4,85 m3 31) montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. 10m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach