Przetargi.pl
Remont pomieszczeń biurowych, korytarza i sanitariatu na 3 piętrze budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 16
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895229225 , fax. 895229208
 • Data zamieszczenia: 2022-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
  ul. Niepodległości 16
  10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895229225, fax. 895229208
  REGON: 510750433
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń biurowych, korytarza i sanitariatu na 3 piętrze budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczeń biurowych, korytarza i sanitariatu na 3 piętrze budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach