Przetargi.pl
Remont podłogi na sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, realizowanym w systemie zaprojektuj i buduj.

Miasto Łódź / Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-926 Łódź, Piotrkowska 104
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 635 17 80, 42 661 11 52 , fax. 42 635 17 85
 • Data zamieszczenia: 2022-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź / Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi
  Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 17 80, 42 661 11 52, fax. 42 635 17 85
  REGON: 472057632
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont podłogi na sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, realizowanym w systemie zaprojektuj i buduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont podłogi na sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, realizowanym w systemie zaprojektuj i buduj.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach