Przetargi.pl
„Remont dróg gminnych”

Gmina Jarosław ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, Piekarska 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 624 86 10
 • Data zamieszczenia: 2022-10-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarosław
  Piekarska 5
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 16 624 86 10
  REGON: 650900482
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont dróg gminnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg gminnych, w tym:część 1 - obszar Tuczempy, Morawsko, MuninaWszystkie stawiane wymagania zawarte w SWZ są jednakowe dla każdej z trzech części zamówienia; należy je traktować oddzielnie w stosunku do poszczególnych zadańz wyjątkami opisanymi bezpośrednio w SWZ.12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.Podział zamówienia na części.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i dokonuje podziałuzamówienia na 3 (trzy) części.2. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do 3 części, podając oddzielnie cenę dla każdej z nich. Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy: 3.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg gminnych, w tym:część 2 - obszar Sobiecin, Surochów, Zgoda, Makowisko Koniaczów,Wszystkie stawiane wymagania zawarte w SWZ są jednakowe dla każdej z trzech części zamówienia; należy je traktować oddzielnie w stosunku do poszczególnych zadańz wyjątkami opisanymi bezpośrednio w SWZ.12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i dokonuje podziałuzamówienia na 3 (trzy) części.2. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do 3 części, podając oddzielnie cenę dla każdej z nich. Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy: 3.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont dróg gminnych, w tym:część 3 - obszar Pełkinie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska, Osada Leżachów, Kostów.Wszystkie stawiane wymagania zawarte w SWZ są jednakowe dla każdej z trzech części zamówienia; należy je traktować oddzielnie w stosunku do poszczególnych zadańz wyjątkami opisanymi bezpośrednio w SWZ.12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i dokonuje podziałuzamówienia na 3 (trzy) części.2. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do 3 części, podając oddzielnie cenę dla każdej z nich. Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy: 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach