Przetargi.pl
Remont budynku ośrodka zdrowia

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W CHOCZEWIE - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 39
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W CHOCZEWIE - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
  ul. Pierwszych Osadników 39
  84-210 Choczewo, woj. pomorskie
  REGON: 191831477
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku ośrodka zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont - przebudowa części budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie celem uniemożliwienia kontaktu pacjentów zdrowych z pacjentami chorymi. Projekt zakłada utworzenie w części kondygnacji parterowej budynku przychodni utworzenie dwóch niezależnych wejść , poczekalni , gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla każdej z dwóch grup pacjentów. 2. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać między innymi roboty budowlane: – wyburzeniowe- murarskie- tynkarskie- wymianę okna na drzwi zewnętrzne, - montaż okładzin podłogowych i ściennych - roboty malarskie, - instalacyjne związane z rozbudową wewnętrznych instalacji wod-kan oraz zmianą lokalizacji grzejnika, - elektryczne związane z rozbudową sieci oświetlenia i gniazd. - instalacyjne w zakresie instalacji logicznej z zasilaniem i instalacji niskoprądowej Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach