Przetargi.pl
Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 85-060 Bydgoszcz, Jana III Sobieskiego 10
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 1
  Jana III Sobieskiego 10
  85-060 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 000223094
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na rzecz na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zajęcia specjalistyczne - pedagogZajęcia specjalistyczne - logopedaZajęcia specjalistyczne - psychologZajęcia specjalistyczne - terapia SIZajęcia specjalistyczne - fizjoterapeutaZajęcia specjalistyczne - terapeuta TUSZajęcia specjalistyczne - terapeuta rękiZajęcia specjalistyczne - terapeuta widzenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach