Przetargi.pl
Przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, pn. -Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec-

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, al. Zwycięstwa 20
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2960600 , fax. 32 296 06 05
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  al. Zwycięstwa 20 20
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 2960600, fax. 32 296 06 05
  REGON: 27625548200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, pn. -Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec-
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych na potrzeby realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, pn. -Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec-. Zamówienie obejmuje następujące zadania:
  1.1 Artykuły prasowe
  Druk artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej (z lokalnym zakresem zainteresowania obejmującym Gminę Sosnowiec i miasta ościenne - 3 artykuły) i regionalnej (z regionalnym zakresem zainteresowania obejmującym Województwo Śląskie - 3 artykuły) ukazującej się w Województwie Śląskim (w obu przypadkach nie rzadziej niż raz w tygodniu). Każdy artykuł to etap zadania (zlecenia) wymagający odrębnej treści i oprawy graficznej opracowanych przez Wykonawcę. Artykuły muszą ukazywać się minimum na 1/3 strony redakcyjnej jednak nie mogą być mniejsze niż 120x270mm. Wykonawca przedstawi w siedzibie Zamawiającego wciągu 7 dni od pisemnego polecenia Zamawiającego rozpoczęcie realizacji etapu zadania, propozycję artykułu prasowego. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub wniesie uwagi w terminie do 2 dni licząc od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag, Wykonawca uwzględni je i ponownie przekaże Zamawiającemu do akceptacji. Artykuł prasowy, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, publikuje Wykonawca nie później niż 21 dni od rozpoczęcia wykonywania etapu zadania. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w siedzibie Zamawiającego prasę zawierającą artykuł, co stanowić będzie podstawę do wystawienia protokołu odbioru wykonanego etapu zadania i faktury.
  Artykuły prasowe muszą dodatkowo zawierać:
  - oznaczenia i logotypy zgodne z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji znajdującymi się na stronie: www.rpo.slaskie.pl
  -oznaczenia gminy Sosnowiec spójne z Systemem Identyfikacji Wizualnej zawartej w Księdze Identyfikacji Wizualnej marki Sosnowiec dostępnej na stronie: http://www.sosnowiec.pl/_upload/file/pdf/SOSNOWIEC%20Ksiega%20Identyfikacji01.pdf
  -nazwę projektu oraz Beneficjenta
  1.2. Strona Internetowa
  Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej promującej projekt wraz z umieszczeniem strony na serwerze i wykupem domeny.
  PARAMETRY STRONY

  1. Liczba zakładek lub podstron: 12.
  2. Galeria na dowolną ilość zdjęć (zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego).
  3. Instalacja strony na serwerze, konfiguracja i testowanie (strona musi poprawnie działać na wszystkich dostępnych przeglądarkach internetowych).
  4. Zgłoszenie wykonanej strony do wyszukiwarki Google
  5. System CMS do samodzielnej aktualizacji
  PARAMETRY SERWERA WWW
  1. Pojemność serwera www nie mniej niż 10 GB
  2. Transfer roczny bez ograniczeń
  3. Wykup serwera na okres 3 lat
  4. Prędkość działania serwera pozwalająca na płynne działanie strony internetowej
  DOMENA
  1. Domena w obszarze com.pl lub pl
  2. Wykup domeny na okres 3 lat
  Strona internetowa i jej podstrony muszą zawierać:
  - oznaczenia i logotypy zgodne z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji znajdującymi się na stronie: www.rpo.slaskie.pl
  - oznaczenia spójne z Systemem Identyfikacji Wizualnej zawartej w Księdze Identyfikacji Wizualnej marki Sosnowiec dostępnej na stronie:
  http://www.sosnowiec.pl/_upload/file/pdf/SOSNOWIEC%20Ksiega%20Identyfikacji01.pdf
  Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy trzy propozycje szablonów graficznych, propozycję domeny i serwera (wraz z jego parametrami) do akceptacji. Zamawiający zobowiązany będzie dokonać wyboru jednej z nich w terminie 2 dni licząc od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wybranej propozycji, Wykonawca uwzględni je w terminie 5 dni i ponownie przekaże Zamawiającemu do akceptacji na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający, w razie braku kolejnych uwag do zweryfikowanej wersji propozycji, przekaże akceptacje Wykonawcy w formie elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy. Wykonawca w ciągu 60 dni od podpisania umowy z Zamawiającym uruchomi stronę internetową na serwerze.
  Po wykonaniu zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie autorskie prawa majątkowe do dzieła (w tym prawa wyłączności), prawa do korzystania z domeny i serwera (wraz z hasłami), wszelkie informacje niezbędne do pełnego korzystania (wraz z edytowaniem) z całości zadania 2 oraz płytę DVD zawierającą kopię strony internetowej (kopię awaryjną zawierającą wszystkie pliki i skrypty). Po wykonaniu zadania Zamawiający wystawi protokół odbioru wykonania etapu zamówienia co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Wykonawca wystawi gwarancję na poprawne działanie strony internetowej na okres trwałości projektu.
  1.3. Materiały informacyjno-promocyjne
  Przygotowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego 185 kompletów materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z wykonaniem projektu graficznego, przygotowaniem nadruku i nadrukiem. W skład kompletu materiałów informacyjno-promocyjnych wchodzą:
  1. Długopis:

  a. metalowy ze skuwką metalową,
  b. lakierowany w kolorze niebieskim lub zielonym zgodnym z kolorystyką zawartą w Księdze Identyfikacji Wizualnej marki Sosnowiec,
  c. z nadrukiem kolorowym (pełen kolor) dwustronnym zawierającym:
  - z jednej strony - logotypy (UE, NSS, Gminy Sosnowiec, Województwa Śląskiego) wraz z podpisami zgodnymi z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji,
  -z drugiej strony - adres strony internetowej opisanej w zadaniu 1.2,
  d. wkład duży niebieski,
  e. odblokowanie wkładu poprzez standardowy mechanizm przyciskowy.
  2. Pendrive:
  a. w kolorze niebieskim lub zielonym zgodnym z kolorystyką zawartą w Księdze Identyfikacji Wizualnej marki Sosnowiec,
  b. zgodny z USB 2.0,
  c. pojemności min. 4GB, wraz z nagraniem informacji o projekcie opracowanej i dostarczonej przez Zamawiającego na 14 dni przed realizacją I etapu niniejszego zadania (do 300 MB) z zabezpieczeniem przed usunięciem,
  d. z gwarancją na co najmniej 24 miesiące,
  e. z nadrukiem kolorowym (pełen kolor) dwustronnym zawierającym:
  - z jednej strony - logotypy (UE, NSS, Gminy Sosnowiec, Województwa Śląskiego) wraz z podpisami zgodnymi z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji,
  - z drugiej strony - adres strony internetowej opisanej w zadaniu 1.2.
  3. Etui na CD:
  a. pojemności min. 10 szt. płyt CD/DVD,
  b. kształt kwadratowy,
  c. zamykane na zamek błyskawiczny,
  d. w kolorze niebieskim lub zielonym zgodnym z kolorystyką zawartą w Księdze Identyfikacji Wizualnej marki Sosnowiec,
  e. z nadrukiem kolorowym (pełen kolor) jednostronnym zawierającym:
  - logotypy (UE, NSS, Gminy Sosnowiec, Województwa Śląskiego) wraz z podpisami zgodnymi z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji,
  - nazwę projektu: -Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec-.
  4. Czyścik do monitora wraz z pędzelkiem do klawiatury:
  a. z nadrukiem kolorowym (pełen kolor) zawierającym:
  - logotypy (UE, NSS, Gminy Sosnowiec, Województwa Śląskiego) wraz z podpisami zgodnymi z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji,
  - nazwę projektu: -Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec-.
  5. Torba ekologiczna:
  a. bawełniana torba z długimi rączkami,
  b. kolorze ecru,
  c. wielkość min. 38x42cm,
  d. gramatura materiału min. 105g,
  e. nadruk w jednym kolorze zawierający:
  - logotypy (UE, NSS, Gminy Sosnowiec, Województwa Śląskiego) wraz z podpisami wymaganymi i zgodnymi z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji,
  - nazwę projektu: -Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec-.
  6. Skoroszyt A5 (notatnik):
  a. min. 60 kartkowy w kratkę (dopuszczalne jednostronne kratkowanie),
  b. papier min 90g,
  c. klejony od góry w bloczek,
  d. z dziurkami do wpięcia do segregatora z lewej strony,
  e. z nadrukiem kolorowym (pełen kolor) na każdej kartce (kratkowanej) zawierający:
  - logotypy (UE, NSS, Gminy Sosnowiec, Województwa Śląskiego) wraz z podpisami zgodnymi z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji,
  - nazwę projektu: -Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec-.
  7. Karteczki samoprzylepne:
  a. zestaw zawierający min. 100 większych i min. 100 mniejszych karteczek samoprzylepnych oraz min. 5 kolorów samoprzylepnych karteczek min. po 25 sztuk każdy,
  b. wszystko zapakowane w twardą okładkę z nadrukami zawierającym:
  -logotypy (UE, NSS, Gminy Sosnowiec, Województwa Śląskiego) wraz z podpisami wymaganymi i zgodnymi z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji,
  - nazwę projektu: -Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec-.
  Wszystkie wyżej wymienione materiały mają mieć nadruk lub tłoczenie zgodne z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji znajdującymi się na stronie: www.rpo.slaskie.pl wraz z oznaczenia gminy Sosnowiec spójnym z Systemem Identyfikacji Wizualnej zawartej w Księdze Identyfikacji Wizualnej marki Sosnowiec dostępnej na stronie: http://www.sosnowiec.pl/_upload/file/pdf/SOSNOWIEC%20Ksiega%20Identyfikacji01.pdf Dodatkowo materiały informacyjno-promocyjne z punktów 5-7 mają mieć nadruk lub tłoczenie zawierające nazwę projektu: - Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec-. Wykonawca w przeciągu 21 dni od podpisania umowy przedstawi w siedzibie Zamawiającego projekty wszystkich materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z próbkami materiałów bazowych (bez nadruku) do akceptacji. Zamawiający zobowiązany będzie dokonać akceptacji w terminie 2 dni licząc od daty ich dostarczenia przez Wykonawcę. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do dostarczonych projektów i próbek materiałów bazowych, Wykonawca uwzględni je w terminie 5 dni i ponownie przekaże Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający dokona ostatecznej akceptacji w terminie 2 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę zweryfikowanej propozycji projektów i próbek materiałów bazowych. Akceptację Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy.

  Realizacja zadania odbywać się będzie jednoetapowo do 30.05.2013 r. - 185 kompletów, zakończonego protokołem odbioru wykonanego zamówienia (podstawa do wystawienia faktury).

  Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne objęte będą co najmniej 12 miesięczną gwarancją Wykonawcy, rozpoczynającą się od dnia dostarczenia w/w materiałów do siedziby Zamawiającego.
  1.4. Tablice informacyjne i pamiątkowe
  Zaprojektowanie, przygotowanie i montaż tablic informacyjnych (3 szt.) i tablic pamiątkowych (2szt.). Parametry tablic informacyjnych i pamiątkowych:
  1. Rozmiar tablic: 250 cm x 200 cm,
  2. Informacje zawarte na tablicach mają być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym i mają być zgodne z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji znajdującymi się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

  Tablice mają być wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny, co najmniej w okresie trwałości projektu (5 lat). Tablice będą montowane na fundamentach zewnętrznych niezwiązanych na trwałe z gruntem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (odległość tablicy od gruntu min. 2m) w sposób zapewniający maksymalną stabilność i bezpieczeństwo. Uzyskanie wymaganych pozwoleń na montaż tablic w miejscach wskazanych przez Zamawiającego spoczywać będzie na Zamawiającym.
  Realizacja zadania odbywać się będzie w dwóch etapach (I połowa 2012 r. - 3 tablice informacyjne, I połowa 2014r. - 2 tablice pamiątkowe) zakończonych protokołem odbioru wykonanego etapu zamówienia (podstawa do wystawienia faktury).
  Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia), którą zamierza powierzyć Podwykonawcy/om do wykonania. Pozostały zakres zamówienia Wykonawca realizuje własnymi siłami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793422005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.um.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach