Przetargi.pl
Przewozy szkolne w Gminie Leśna w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022

Gmina Leśna ogłasza przetarg

 • Adres: 59-820 Leśna, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 211 239 , fax. 757 242 368
 • Data zamieszczenia: 2021-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Leśna
  Rynek 19
  59-820 Leśna, woj. dolnośląskie
  tel. 757 211 239, fax. 757 242 368
  REGON: 23082143400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umlesna.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewozy szkolne w Gminie Leśna w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup ulgowych biletów miesięcznych oraz biletów miesięcznych bez ulg dla uczniów dojeżdżających do przedszkoli publicznych i szkół podstawowych publicznych na terenie gminy Leśna w terminie od 1 września 2020 r. do 30czerwca 2021 r. oraz od 1 wrześnie 2021r. do 30.06.2022r. w dni nauki szkolnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach